آذر میز نوآوران ارس

مدل پارمیس از دو قسمت مجزا تشكيل شده و به همين دليل طول ميز متحرك بوده و قابل تنظيم است. اين امكان را فراهم مي‌سازد كه از هر تلويزيوني بشه استفاده كرد. قسمت كشو يك بخش و قسمت صفحه بالايي آن نيز بخش دوم اين ميز را تشكيل مي دهد. ستون هاي ميز به صورت نيمه منحني است و زيبايي آن را دو چندان ميكند. اين ميز داراي يك كشو  بوده كه  فاقد دست گيره و مگنتي است. كشوي ميز مجهز به  مگنت بوده و با فشار دادن كشو، كشو باز و با فشار مجدد كشو بسته مي شود. بر روي صفحه اصلي، شيشه سكوريت مشكي قرار داده شده است كه علاوه بر زيبايي مقاوت آن را افزايش مي‌دهد و با تلويزين بهتر ست مي شود. ابعاد ميز؛ طول صفحه140 ارتفاع 50 و عمق 37 سانتي‌متر ا ست . اين ميز تلويزيون به‌صورت مونتاژ شده و با بسته‌بندي كارتني به خريدار ارائه مي‌شود.